Recent Posts

Archives

Categories

Meta

Najlepszym rozwiązaniem na wyjście z problemów finansowych jest zawarcie ugody z wierzycielami. Nie zawsze jest to jednak możliwe – zwłaszcza, gdy Twoje długi są długotrwałe. Nieuniknionym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Norwegii. Dowiedz się, jak ten mechanizm działa nad fiordami oraz w czym możemy Ci pomóc.

Upadłość konsumencka w Norwegii – co to jest?

Z prawnego punktu widzenia, upadłość konsumencka w Norwegii to moment, w którym nie jesteś w stanie spłacać na bieżąco swoich zobowiązań. Co ważne, nad fiordami nie istnieje rozróżnienie na to, czy jesteś osobą prywatną czy właścicielem firmy. Bankructwo to bankructwo – istnieje jedna definicja prawna i jeden sposób postępowania. Warto nadmienić, że długotrwały i pracochłonny.

Ugoda jest najważniejsza

O tym, że warto rozmawiać i się dogadywać, każdy wie. Norweskie banki także zdają sobie z tego sprawę. Dlatego procedując upadłość konsumencką, w pierwszej kolejności sąd rozpatrzy, czy wierzyciel i dłużnik próbowali rozwiązać ich spór na drodze zawarcia ugody. Jeżeli osoba prowadząca sprawę stwierdzi, że istnieje szansa na takie rozwiązanie problemu, wszczęte zostanie postępowanie ugodowe. W przeciwnym razie sprawa potoczy się drogą upadłościową.

Postępowanie upadłościowe

Warto nadmienić, że to wierzyciel zazwyczaj składa wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Możesz jednak wnioskować o to na własną rękę. Niezależnie od tego, kto jest wnioskodawcą, to w każdym przypadku powinien on dysponować środkami finansowymi, które umożliwią mu zabezpieczenie kosztów postępowania. Warto byś pamiętał, że norweskie sądy są niezwykle skrupulatne, zwłaszcza jeżeli chodzi o materiał dowodowy. Dlatego w trakcie postępowania wywiązuj się sumiennie ze swoich zobowiązań – dzięki temu będziesz mógł liczyć na szybkie i pozytywne zakończenie sprawy.

W czasie rozpatrywania sprawy, dłużnik posiada ochronę przed egzekucją należności przez wierzycieli. Powoływany jest syndyk, który przejmuje pieczę nad Twoim majątkiem, by następnie go spieniężyć i spłacić część zadłużenia. Istotną rolę odgrywa także biegły, który dokładnie bada wszelkie podjęte przez dłużnika działania sprzed okresu, w którym doszło do zadłużenia.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli rozważałeś ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Norwegii, ale nie wiesz od czego zacząć – nie mogłeś lepiej trafić. Pomogliśmy już wielu Polakom, którzy na co dzień borykali się z problemami finansowymi. W części z tych przypadków nie udało się zawrzeć ugody, więc udzieliliśmy wsparcia w ogłoszeniu upadłości. Nasi klienci odzyskali normalne życia, nieobarczone już stresem, który wynikał z narastających długów. Pozwól sobie pomóc – czekamy na Twój kontakt!

Skontaktuj się