Hva er refinansiering med sikkerhet?

En refinansiering med sikkerhet er en ny låneavtale som tar sikte på å betale tilbake hele eller deler av eksisterende lån. Refinansiering gjør det mulig for deg å få en bedre rente, forlenge løpetiden og redusere de månedlige kostnadene. Med refinansiering kan du også samle flere lån til ett. Du trenger ikke lenger å huske dato og beløp til forskjellige betalinger. Betal en gang i måneden – til en gunstig rente.

En refinansiering med sikkerhet er et lån med sikkerhet. Med andre ord betyr refinansiering at du låner penger fra banken mot renter,  og garantien for at du vil betale lånet tilbake er en eiendom: et hus, en leilighet eller en tomt.

Refinansiering med sikkerhet
Kontakt refinansiering med sikkerhet

Har du mange kredittkort og/eller forbrukslån og kan stille sikkerhet i fast eiendom?

Da er refinansiering med sikkerhet løsningen. Dette gjelder også deg som har inkassosaker, betalingsanmerkninger og misligholdt gjeld. Refinansiering gir ofte deg lavere månedlige kostnader og en friskere økonomi. En refinansiering betyr at du samler alle dine lån i en enkelt lån, som er lettere å betale tilbake og fremfor alt billigere. Med denne løsningen får du lavere renter som fører til bedre privat økonomi.

Refinansiering med sikkerhet. Hva kan vi tilby?

Redusere lånekostnader

Ved refinansiering kan du redusere lånekostnader og betale mindre.

Flere tilbud

Vi finner det beste refinansieringstilbudet på markedet og hjelper med andre formaliteter.

Opplåning

Vi kan hjelpe deg med å låne ekstra midler til det du trenger hvis situasjon tillater det.

Gratis veiledning

Vi utfører en gratis vurdering av din økonomiske situasjon og tilbyr deg mulige løsninger.

Med vår hjelp kan du få refinansiering med sikkerhet selv om du har betalingsanmerkning!

Det er verdt å huske at når du har en betalingsanmerkning, mister du muligheten til å få et nytt lån i de fleste banker, enten det er boliglån, billån, forbrukslån eller  kredittkort. Det er ganske mange situasjoner hvor du kan bli kredittsjekket og en betalingsanmerkning vil bli et hindring. Eksempel av de situasjoner;

  • Få godkjent søknad om lån i de fleste banker
  • Starte et abonnement på for eksempel mobil eller/og strøm
  • Handle på nett med Klarna eller lignende tjenester
  • Tegne forsikring uten depositum.

I tillegg tar enkelte arbeidsgivere en kredittsjekk når de skal ansette nye medarbeidere. Da kan en betalingsanmerkning hindre at du får jobben.

Har du mulighet til å stille sikkerhet i fast eiendom, kan vi hjelpe deg med refinansiering selv om du har flere betalingsanmerkninger. Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for deg. Du kan bruke refinansiering til å samle flere låne til et lån. Refinansiering gjør det også mulig  å innfri inkassosaker og annen mislighold gjeld. Ved refinansieringen kan du bli kredittverdig igjen.

Refinansiering med sikkerhet
Refinansiering med sikkerhet

Hvor mye kan jeg låne til refinansiering med sikkerhet?

Det er verdt å huske at hver bank i prinsippet kan sette forskjellige krav. Mye avhenger også av saksbehandleren i banken, hans arbeid i stor grad vil avgjøre den endelige avgjørelsen du får fra banken. Hvor mye du kan refinansiere, avhenger helt av din økonomiske situasjon og fremfor alt av verdien av eiendommen du stiller som sikkerhet. Vi kan gi lån fra 250 000 kroner opp til 85% av markedsverdien av boliger og opptil 75% av markedsverdien på fritidsboliger / hytter.

Sitat fra https://lovdata.no/forskrift/2020-12-09-2648/§7

«Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering.

Første ledd gjelder ikke lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune. Slike nedbetalingslån skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd. Med sekundærbolig menes her annen bolig enn boligen kunden skal benytte som sin folkeregistrerte adresse.

Lån uten avdragsplikt (rammekreditter) skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd.

Alle lån med pant i boligen skal tas med i beregningen av belåningsgrad, herunder fellesgjeld i borettslag og boligsameier.»

Fordelene av refinansiering med sikkerhet

Hvilke lån kan jeg refinansiere med sikkerhet?

Refinansiering tilbys for nedbetaling av lån med og uten sikkerhet. Det er mulig å refinansiere boliglån, forbrukslån, billån, kredittkortet og andre regninger. Er du usikkert om hvilken lån skal du refinansiere? Ta kontakt med oss sammen finner vi den beste løsningen for deg.

Stoppe tvangssalg av bolig

Hvordan får jeg refinansiering med sikkerhet?

Du finner de beste vilkårene ved å kontakte hver bank for seg. Du bør være oppmerksom på at hver bank kan tilby forskjellige betingelser og kan beregne kredittverdighet på forskjellige måter. Har du ikke tid til det?

Vi kan gjøre det for deg! Dra nytte av profesjonell rådgivning av Lorentzen Consulting AS uten noen ekstra kostnad. Vi tilbyr refinansiering og har allerede hjulpet mange kunder i lignende situasjon.

Refinansiering med sikkerhet  –  dokumentasjon

Når du søker om refinansiering, må du fremlegge dokumentasjon. De vanligste dokumentene som må fremlegges er listet opp nedenfor. Det er  verdt å merke  at listen over nødvendig dokumentasjon kan variere fra kunden til kunden.

Vi verdsetter kvalitet, profesjonalitet og ansvar. Stol på oss, så vet du at du har gjort det riktige valget!

Lorentzen Consulting AS er synonymt med pålitelighet. Dette forplikter oss til å tilby tjenester av høyeste kvalitet. Over mange års erfaring har vi tilegnet oss kunnskapen og ferdighetene som kreves for å hjelpe deg. Husk – jo tidligere du kontakter oss, desto mer effektivt kan vi veilede deg gjennom prosessen.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av din sak. Sammen finner vi den beste løsningen for deg.

+47 944 88 425

post@lorentzenconsulting.no

Bli kontaktet