1
Kontakt oss i dag

Vi tar ikke betalt for å analysere saken.

Konsulter din sak med oss ​​gratis.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Gratis konsultasjon

Tjenester

Gjeldsordning

 

HVA ER EN GJELDSORDNING?

Gjeldsordning kan være en løsning for deg hvis du ikke klarer å håndtere gjelden din. Gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine om hvordan du kan betale ned så mye av gjelden din som mulig i en begrenset periode, vanligvis fem år, mot at den gjenværende gjelden blir slettet. Ordningen kan også omfatte gjeld til offentlig sektor og kan vanligvis bare nås en gang i livet. Beløpet som skal betales til kreditorene beregnes på grunnlag av skyldners utgifter og inntekt.

 

HVEM KAN SØKE GJELDSORDNING?

Hvis du ikke kan komme til enighet med kreditorene dine, kan du søke om gjeldsordning. Du kan søke uansett hva gjeldsproblemene skyldes, og det er ingen betingelser for hvor mye du skylder eller hvor mye du tjener. Loven sier at bare personer med alvorlige gjeldsproblemer har mulighet til å gjenvinne kontrollen over økonomien ved å inngå en gjeldssaneringsavtale. For å avgjøre om en skyldner ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tas det hovedsakelig hensyn til inntekt, utgifter og eiendeler. Loven krever også at skyldnerens gjeldsproblemer er langvarige. Det er derfor ikke nok at du ikke kan betale regningene dine fra tid til annen.

Som hovedregel kan du ikke forvente å få gjeldsordning mer enn én gang i livet ditt.

 

De viktigste vilkårene for å få gjeldsordning er:

  • Du må etter beste evne ha forsøkt å løse problemene på egen hånd, eller søkt hjelp for eksempel hos Nav eller en kommunal gjeldsrådgiver (gjeldsordningslovens § 1-3).
  • Du må være varig ute av stand til å betale gjelden (gjeldsordningslovens § 1-3).
  • Du må som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere (gjeldsordningslovens § 1-4).
  • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes/gjeldsordning etableres (gjeldsordningslovens § 1-4).

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi undersøker situasjonen din i detalj.

Vi utarbeider en strategi for å komme ut av gjeldsproblemer.

Vi forhandler med kreditorene dine.

Vi holder kontakten med deg gjennom hele prosessen.

Bred tilgang til kreditt og lån øker risikoen for alvorlige økonomiske problemer. Det er lett å miste kontrollen over gjelden sin, og på et tidspunkt kan du ikke betale alle regningene dine. Av denne grunn kan vi hjelpe deg med gjeldsordning som gir deg tilbake kontroll over økonomien din.