Hvis du ikke klarer å håndtere gjelden din, kan en gjeldsordning være en løsning for deg.

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine om hvordan du kan betale ned så mye av gjelden din som mulig i en begrenset periode, vanligvis fem år, mot at restgjelden blir slettet . Ordningen kan også omfatte gjeld til offentlig sektor og kan vanligvis bare nås en gang i livet. Beløpet som skal betales til kreditorer beregnes på grunnlag av skyldners utgifter og inntekter.

gjeldsordning

Årsaker til gjeldsordning

Bred tilgang til kreditt og lån øker risikoen for alvorlige økonomiske problemer. Det er lett å miste kontrollen over gjelden sin, og på et tidspunkt kan du ikke betale alle regningene dine. Av denne grunn kan vi hjelpe deg med gjeldsordning som gir deg tilbake kontroll over økonomien din.

Hvem kan søke?

Hvis du ikke kan komme til enighet med kreditorene dine, kan du søke om gjeldsordning. Du kan søke uansett hva gjeldsproblemene skyldes, og det er ingen betingelser for hvor mye du skylder eller hvor mye du tjener. Generelt kan du ikke regne med å få gjeldsordning mer enn én gang. Har du flere spørsmål om gjeldsordning? Ta kontakt med oss!

Konkurs

Mange tror at gjelden blir borte i en konkurs. Dette synet er feil. Ved en konkurs slettes ikke gjelden. En gjeldsordning vil derfor være en bedre løsning. Gjeldsordning kan oppnås ved frivillig avtale med kreditorene dine, det vil si de du skylder penger. Hvis kreditorene dine ikke er villige til å inngå en slik avtale, kan retten vedta tvungen gjeldsordning.

Målet med denne prosedyren er å gi deg tilbake kontroll over økonomien din. Det er verdt å nevne at dette er en lang og tidkrevende prosess og du trenger erfaring når du utarbeider slike avtaler. Hvis du ikke har det, mest sannsynlig  kan du ikke finne en løsning som tilfredsstiller både deg og kreditorene dine. Stol på oss og la oss gjøre det for deg.

gjeldsordning
gjeldsordning

Lov om gjeldsordning

Det er godt å vite at norsk lov gjør det lettere å betale ned på gjeld. Det er gjeldsordningsloven, som tar sikte på å gjøre det mulig for mennesker med alvorlige gjeldsproblemer å gjenvinne kontrollen over økonomien. Takket være disse reglene har du muligheten til å få din gjeld ettergitt hvis du betaler den ned delvis innen fem år.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi tilbyr omfattende støtte for å hjelpe deg med å komme deg ut av økonomiske vanskeligheter. Ved å jobbe med oss ​​kan du starte på nytt.

  • Vi undersøker situasjonen din i detalj.

  • Vi forhandler med kreditorene dine.

  • Vi utarbeider en strategi for å komme ut av gjeldsproblemer.

  • Vi holder kontakten med deg gjennom hele prosessen.

Vi kan hjelpe deg med å komme deg ut av gjeldskrise. Vi gir deg den støtten du trenger for å komme deg gjennom prosessen. Kontakt oss!

Debt Settlement in Norway
Урегулирования задолженностей

En sjanse for en ny start

Slike juridiske løsninger er basert på prinsippene for sosial økonomi. Hvis du ifølge lovgiverne ikke lenger er i stand til å betale gjelden din, bør du likevel ha en sjanse for en ny start. Antagelsen er at en skyldner som benytter seg av denne muligheten vil være mer motivert for å få en ny og fremfor alt bedre betalende jobb.

Kan du beholde eiendommen?

Det er muligheter for å beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Men hvis du eier en eiendom, anbefaler vi at du først forsøker andre løsninger som for eksempel er refinansiering med sikkerhet. Dersom du har en bolig med en akseptabel standard i forhold til dine behov, heriblant størrelse, kan det skje at du får beholde boligen i en gjeldsordningsperiode. Det er også viktig at denne løsningen ikke er til skade for kreditorene dine. Har du spørsmål om hva du skal gjøre, eller vil du vite mer om selve prosessen? Ta kontakt med oss nå!
gjeldsordning

Vi verdsetter kvalitet, profesjonalitet og ansvar. Stol på oss, så vet du at du har gjort det riktige valget!

Lorentzen Consulting AS er synonymt med pålitelighet. Dette forplikter oss til å tilby tjenester av høyeste kvalitet. Over mange års erfaring har vi tilegnet oss kunnskapen og ferdighetene som kreves for å hjelpe deg. Husk – jo tidligere du kontakter oss, desto mer effektivt kan vi veilede deg gjennom prosessen.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende gjennomgang av din sak. Sammen finner vi den beste løsningen for deg.

Telefonnummer

+47 944 88 425

E-post

post@lorentzenconsulting.no

Bli kontaktet